Правила за поверителност

Perceptyx, Inc. създаде цялостна програма за защита на личните данни, предназначена да ни помага да уважаваме и защитаваме правата Ви за поверителност на данните.

1 „Щит за поверителност” в САЩ

Perceptyx, Inc. е в съответствие с рамката „Щит за поверителност” за защита на личните данни между ЕС и САЩ и рамката „Щит за поверителност” за защита на личните данни между Швейцария и САЩ, разработена от американския Департамент по търговията, относно събирането, използването и задържането на лична информация, прехвърлена от Европейския съюз и Швейцария в Съединените щати. Perceptyx е удостоверила пред Министерството на търговията, че се придържа към Принципите на рамката „Щит за поверителност”. Ако има противоречие между условията на настоящите Правила за поверителност и Принципите на „Щит за поверителност”, Принципите на „Щит за поверителност” взимат надмощие. За да научите повече за програмата „Щит за поверителност” и да се запознаете с нашето удостоверение, моля, посетете https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx получава или обработва данни за човешки ресурси от Швейцария за използване в контекста на трудовите правоотношения в рамката на „Щит за поверителност” и се съгласява да си сътрудничи с швейцарския федерален комисар за защита на данни и информация и да спазва съветите, дадени от подобни органи по отношение на тези данни.

Perceptyx спазва Принципите на „Щит за поверителност” за всички последващи предавания на лични данни от ЕС и Швейцария, включително клаузите за отговорността за последващи прехвърляния. Perceptyx остава отговорна в съответствие с Принципите на „Щит за поверителност”, ако агенти на трета страна, които ангажираме да обработват такива лични данни от наше име, го правят по начин, несъответстващ на Принципите на „Щит за поверителност”, освен ако не докажем, че не сме отговорни за събитието, от което произтичат вредите.

В съответствие с Принципите на „Щит за поверителност”, Perceptyx се ангажира да разрешава жалби относно събирането или използването на Вашата лична информация. Лица от ЕС и Швейцария, които имат запитвания или оплаквания относно нашите Правила за „Щит за поверителност”, трябва първо да се свържат с Perceptyx на адрес:

по имейл на адрес: customersupport@perceptyx.com или по пощата на адрес: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 САЩ

Perceptyx освен това се ангажира да отнесе неразрешени оплаквания по „Щит за поверителност” до JAMS, алтернативен арбитър на решения за разрешаване на спорове, намиращ се в Съединените щати. Ако не получите своевременно потвърждение за получаване на Вашата жалба от нас, или ако не сте удовлетворени от нашата реакция към Вашата жалба, моля свържете се със, или посетете https://www.jamsadr.com/ за повече информация или за подаване на жалба. Услугите на JAMS Ви се предоставят безплатно.

Физическите лица може да имат възможността, при определени условия, да поискат задължителен арбитраж, както е посочено в Приложение I на рамката „Щит за поверителност”. За повече информация, моля, вижте уебсайта на „Щит за поверителност”. За да научите повече за рамката „Щит за поверителност” и да се запознаете със сертификацията на Perceptyx, моля, посетете https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc. се ангажира да сътрудничи с органите на ЕС за защита на личните данни (DPA) и швейцарския федерален комисар за защита на данните и информация (FDPIC) и да се съобразява със съветите на тези органи относно данните за човешки ресурси, прехвърлени от ЕС и Швейцария в контекста на трудовите правоотношения.

При определени обстоятелства, данните за човешки ресурси могат да бъдат прехвърлени на трети страни по изрично искане на Вашия работодател (например други доставчици на проучвания). Тези получатели трябва да се съгласяват да спазват задълженията за поверителност. Тези трети страни трябва да се споразумеят да използват тези лични данни само за целите, за които те са били ангажирани от Вашия работодател, и трябва или: (1) да спазват Принципите на „Щит за поверителност”, или друг механизъм, позволен от приложимите европейски закони за защита на данните за трансфери и обработка на лични данни; или (2) да се съгласят да предоставят адекватна защита на личните данни, не по-слаба от защитата, изложена в настоящите Правила. Perceptyx също така може да разкрие лични данни за други цели, или на други трети страни, когато субект на данни е дал съгласие за или е изискал такова разкриване.

Perceptyx е субект на правомощията за разследване и правоприлагане на Федералната търговска комисия (FTC) на САЩ.

1.1 ПРАВО НА ДОСТЪП, ПРОМЯНА ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Право на достъп.

  Субектите на данни имат право да знаят какви лични данни за тях са включени в базите данни и да се уверят, че тези лични данни са точни и подходящи за целите, за които Perceptyx е събрала личните данни. Субектите на данни могат да преглеждат собствените си лични данни, съхранявани в базите данни, и да коригират, изтриват, или блокират неправилни данни, както е разрешено от приложимото законодателство. При основателно искане и според изискванията на Принципите на „Щит за поверителност”, Perceptyx позволява на потребителите достъп до техните лични данни, за да бъдат те коригирани, или променени, когато са неточни. Като цяло тези данни се предоставят на Perceptyx от Вашия работодател и най-добрата първа стъпка е да потвърдите информацията при Вашия работодател.

  Клиентите могат да редактират своите лични данни, като влязат в профила си, или като се свържат с Perceptyx в писмен вид. При модифицирането на своите лични данни, субектите на данни трябва да предоставят само истинна, цялостна и точна информация. За да поискат изтриване на лични данни, клиентите трябва да подадат писмена заявка в офиса на Perceptyx.

 2. Заявки за лични данни.

  Perceptyx ще проследява всяко от следните и ще предоставя информация на съответните страни, съгласно закона и договорките при възникване на някое от следните обстоятелства: (a) правнообвързващо искане за разкриване на личните данни от правоприлагащ орган, освен ако не е забранено със закон или регламент; или (б) заявки, получени от субекта на данните. Ако Perceptyx получи заявка за достъп до неговите/нейните лични данни от клиент/ка на свой Клиент, тогава, освен ако не се изисква друго по закон или по договор с въпросния Клиент, Perceptyx ще препрати субекта на данни към Клиента.

 3. Удовлетворяване на заявки за достъп до данни, за внасяне на модификации и поправки в тях.
  Perceptyx ще се старае да реагира своевременно на всички основателни писмени заявки за преглед, модифициране, или деактивиране на лични данни.  

2 Вътрешни служители на Perceptyx

Perceptyx, Inc. се отнася към Вашите лични данни много сериозно. Служителите на Perceptyx са инструктирани как да обработват лична информация правилно, а също така присъстват на ежегодно обучение за защита на данните. Ако бъде установено, че някой служител на Perceptyx е допуснал грешка при работа с Вашата поверителна лична информация, или не е спазил настоящите Правила, ще бъдат наложени вътрешни дисциплинарни мерки, включително корективно обучение и други мерки достигащи дори до прекратяване на трудовите отношения.

3 Perceptyx, Inc. Изявление за защита на личните данни в уебсайта

Perceptyx, Inc. уважава правото на поверителност на посетителите в нейните уебсайтове и в резултат разработихме настоящите правила за защита на личните данни в уебсайта. Най-актуалната версия на настоящото изявление за защита на личните данни можете да намерите на уебсайта на Perceptyx на

Perceptyx поддържа два уникални набора от данни.

Първият са данни, които се събират от публичните посетители на нашия уебсайт и които е възможно да бъдат събрани от записи за посещения на уебсайта (IP адреси и време на посещенията), заедно с всякаква доброволно предоставена информация от формуляри за връзка с нас, която може да съдържа Вашето име и имейл адрес, както и друга подобна информация („Вашата информация”). Ние ще използваме Вашата информация, за да реагираме на заявките, които може да отправите към нас, а от време на време може да правим справка с Вашата информация, за да разберем по-добре потребностите Ви и как можем да усъвършенстваме нашите уебсайтове, продукти и услуги. Ние никога няма да се свържем с Вас, използвайки тази информация, освен ако Вие конкретно не пожелаете да Ви потърсим.

Вторият набор от данни е информация за служителите, която е предоставена от работодателя Ви за използване от нашия инструмент за докладване на проучвания с цел „предварително попълване” на демографска информация. Тези данни се третират като поверителни от Perceptyx и нейните агенти. Тези данни се използват за извършване на обобщени справки за различни отчетни единици в рамките на Вашия работодател. Въвели сме предпазни механизми в инструмента за докладване, които предотвратяват селекцията на индивидуални данни, тъй като докладите не могат да се показват при брой получатели на проучването под определен „минимален праг”.

Информация от уеб логовете се събира от компютъра, който е хост на нашия сайт (наречен „уеб сървър”), когато посещавате някой от нашите уебсайтове. Уеб сървърът автоматично разпознава някои видове нелична информация като датата и часа, в който сте посетили сайта ни, страниците които сте посетили, от кой уебсайт идвате, вида браузър, който използвате (например FireFox), вида операционна система, която използвате (например Mac OS X Lion) и името на домейн и адреса на Вашия интернет доставчик (например Verizon FIOS).

Ако използвате инструмента за докладване на проучванията, този уебсайт може да използва технология, наречена „бисквитка”. Бисквитката е информация, която нашият уеб сървър изпраща на Вашия компютър (или по-точно към файла на Вашия браузър), когато посещавате уебсайт. Когато по-късно се върнете отново, нашият сайт ще засече дали имате някоя от нашите бисквитки на компютъра си. Нашите бисквитки ни помагат да добавим допълнителна функционалност към сайта и да анализираме по-точно използването на сайта, както и да установим какво ниво на достъп за докладване трябва да получите. Например сайтът ни може да зададе бисквитка във Вашия браузър, която Ви позволява да не помните и въвеждате паролата си повече от веднъж в рамките на посещение на уебсайта.

Този уебсайт използва адреси по интернет протокол (IP). IP адресът е номер, приписан на Вашия компютър от Вашия интернет доставчик, за да можете да имате достъп до интернет. В общи линии, IP адресът се променя всеки път, когато се свързвате към интернет (ако е „динамичен” адрес). Имайте предвид,

обаче, че ако имате широколентова връзка, в зависимост от Вашите индивидуални обстоятелства, възможно е Вашият IP адрес, който ние събираме, или дори някоя бисквитка, която използваме, да съдържа информация, която може да се сметне за идентифицираща. Това се дължи на факта, че при някои широколентови връзки Вашият IP адрес не се променя (или е „статичен”) и може да се свърже с Вашия персонален компютър. Ние използваме Вашия IP адрес за отчитане на обобщена информация за използването и с цел да подобряваме уебсайта.

Трябва да знаете, че този сайт не е предназначен, нито разработен с цел да привлича лица под 18-годишна възраст. Ние не събираме лично идентифицираща информация от никое лице, за което знаем, че е под 18-годишна възраст.

Някои части от уебсайта, които събират Вашата информация, също така са конфигурирани да използват стандартно шифроване чрез Secure Socket Layer (SSL); за да се възползвате от това обаче Вашият браузър трябва да поддържа защита чрез шифроване.

Ние може да споделим Вашата информация с агенти, контрагенти, или партньори на Perceptyx, Inc. във връзка с услуги, които тези физически или юридически лица извършват за, или заедно с Perceptyx, Inc. Тези агенти, контрагенти, или партньори са ограничени да не използват тези данни по никакъв друг начин, освен за предоставяне на услуги за Perceptyx, Inc. или услуги за сътрудничество, в които те и Perceptyx, Inc. са ангажирани.

Perceptyx, Inc. си запазва правото да споделя Вашата информация в отговор на надлежно упълномощени заявки за информация от държавни органи, или когато това се изисква от закона. В изключително редки обстоятелства, при които националната, щатската, или фирмената сигурност е изложена на риск (като например, при терористичния акт над Световния търговски център през септември 2001 г.), Perceptyx, Inc. си запазва правото да сподели цялата си база данни с посетители и клиенти със съответните държавни органи.

Можем също така да предоставим Вашата информация на трети страни във връзка с продажба, назначение или друг вид прехвърляне на бизнеса на този уебсайт, с който е свързана информацията, в какъвто случай ще изискваме от всеки такъв купувач да се съгласи да третира Вашата информация в съответствие с настоящите Правила за защита на личните данни.

За удобство на нашите посетители, този Уебсайт към момента съдържа връзки към различни сайтове, които смятаме, че може да предлагат полезна информация. Правилата и процедурите, които описваме тук, не важат за тези сайтове. Ние Ви съветваме да се свържете директно с тези сайтове за информация относно техните правила за защита на личните данни, сигурност, събиране и разпространение на данни.

За да бъдете премахнати от нашите списъци с контакти, моля пишете на Perceptyx, Inc. на следния адрес:

Perceptyx, Inc.
28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

Моля, имайте предвид, че е възможно да продължите да получавате материали, докато ние актуализираме нашите списъци. Възможно е от време на време да актуализираме Правилата за защита на личните данни на този Уебсайт. Когато го актуализираме, за Ваше удобство, ние ще направим актуализираните правила достъпни на тази страница.