FORTROLIGHEDSPOLITIK

Perceptyx, Inc. har etableret et omfattende fortrolighedsprogram, der er designet til at hjælpe os med at respektere og beskytte rettigheder til dine personlige data.

1 U.S. Privacy Shield

Perceptyx, Inc. overholder EU-U.S. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som angivet af US Department of Commerce angående indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger, der er overført fra EU og Schweiz til USA. Perceptyx har bekræftet over for Department of Commerce, at det overholder principperne om beskyttelse i Privacy Shield. Hvis der er nogen konflikt mellem vilkårene i denne fortrolighedspolitik og Privacy Shield-principperne, skal Privacy Shield-principperne have forrang. For at lære mere om Privacy Shield-programmet og for at se vores certificering, bedes du gå til https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx modtager eller behandler data om menneskelige ressourcer fra Schweiz til brug i forbindelse med ansættelsesforhold under Privacy Shield, og erklærer sig villig til at samarbejde med den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær og overholde sådanne myndigheders anbefalinger med hensyn til disse data.

Perceptyx overholder Privacy Shield-principperne for alle videre overførsler af persondata fra EU og Schweiz, herunder bestemmelserne om overførselsansvar. Perceptyx forbliver ansvarlig i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne, hvis tredjepartsagenter, som vi engagerer til at behandle sådanne persondata på vores vegne, gør det på en måde, der er uforenelig med Privacy Shield-principperne, medmindre vi beviser, at vi ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden.

I overensstemmelse med Privacy Shield-principperne forpligter Perceptyx sig til at finde løsninger på klager over vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Borgere i Eu eller Schweiz med henvendelser eller klager vedrørende vores Privacy Shield-politik skal først kontakte Perceptyx på:

via e-mail til: customersupport@perceptyx.com eller via e-mail til: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 USA

Perceptyx har endvidere forpligtet sig til at henvise uløste Privacy Shield-klager til JAMs, en alternativ tvistbilæggelsesleverandør i USA. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage fra os, eller hvis vi ikke har behandlet din klage til din tilfredshed, bedes du kontakte eller besøge https://www.jamsadr.com/ for flere oplysninger eller for at indsende en klage. JAMs-tjenesterne leveres gratis til dig.

enkeltpersoner kan på visse betingelser have mulighed for at påberåbe sig bindende voldgift som angivet i bilag I til Privacy Shield Framework. For yderligere oplysninger henvises til Privacy Shield-webstedet. For at lære mere om Privacy Shield Framework og for at se Perceptyx’ certificering, bedes du gå til https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc. forpligter sig til at samarbejde med EU’s databeskyttelsesmyndigheder (DPAs) og den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær (FDPIC) og overholde de råd, som disse myndigheder giver med hensyn til data vedrørende menneskelige ressourcer, der overføres fra EU og Schweiz i forbindelse med ansættelsesforhold.

Under visse omstændigheder kan data for menneskelige ressourcer overføres til tredjeparter efter udtrykkelig anmodning fra din arbejdsgiver (f.eks. andre undersøgelsesudbydere). Sådanne modtagere skal acceptere at overholde fortrolighedsforpligtelser. Sådanne tredjeparter skal indvillige i at bruge persondata til de formål, hvortil de er blevet indsamlet af din arbejdsgiver, og de skal enten: (1) overholde Privacy Shield-principperne eller et andet princip, der er tilladt i henhold til gældende europæisk databeskyttelseslovgivning for overførsel og behandling af persondata, eller (2) indvillige i at yde tilstrækkelig beskyttelse for persondata, der ikke er mindre beskyttende end den, der er angivet i denne politik. Perceptyx kan også videregive personoplysninger til andre formål eller til andre tredjeparter, når den registrerede har givet sit samtykke til eller anmodet om en sådan videregivelse.

Perceptyx er underlagt undersøgelses- og håndhævelsesmyndigheden U.S. Federal Trade Commission (FTC).

RETTEN TIL ADGANG, ÆNDRING OG SLETNING AF PERSONDATA

 1. Retten til adgang.

  Registrerede personer har ret til at vide, hvilke persondata der findes om dem i databaserne, og at sikre, at sådanne persondata er korrekte og relevante for de formål, hvortil Perceptyx har indsamlet disse persondata. Registrerede personer må gennemgå deres egne persondata opbevaret i databaserne, og rette, slette eller blokere eventuelle ukorrekte data som tilladt i henhold til gældende lovgivning. Efter rimelig anmodning og som krævet af Privacy Shield-principperne tillader Perceptyx kunderne adgang til deres persondata for at rette eller ændre sådanne data, hvis de er unøjagtige. Generelt gives disse data til Perceptyx af din arbejdsgiver, og det bedste første skridt er at kontrollere disse oplysninger hos din arbejdsgiver.

  Kunder kan redigere deres persondata ved at logge ind på deres kontoprofil eller ved at kontakte Perceptyx med en skriftlig anmodning. Ved ændringer af deres persondata må registrerede kun give sandfærdige, komplette og nøjagtige oplysninger. For at anmode om sletning af persondata skal kunderne indsende en skriftlig anmodning til Perceptyx-kontoret.

 2. Anmodninger vedrørende persondata.

  Perceptyx vil spore hver af følgende og underrette de relevante parter i henhold til lov og kontrakt, når et af følgende forhold opstår: (a) juridisk bindende anmodning om videregivelse af personoplysninger fra en retshåndhævende myndighed, medmindre det er forbudt ved lov eller forordning, eller (b) anmodninger modtaget fra den registrerede. Hvis Perceptyx modtager en anmodning om adgang til hans/hendes persondata fra en kundes kunde, vil Perceptyx, medmindre andet er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt med en sådan kunde, henvise denne registrerede til kunden.

 3. Opfylde anmodninger om adgang, ændringer og rettelser.
  Perceptyx vil bestræbe sig på at reagere rettidigt på alle rimelige skriftlige anmodninger om at se, ændre eller deaktivere persondata.

Interne Perceptyx-medarbejdere

Perceptyx, Inc. tager dit privatliv meget alvorligt. Medarbejdere hos Perceptyx bliver både instrueret i, hvordan man håndterer alle oplysninger korrekt, samt deltager i den årlige uddannelse i fortrolighed. Skulle en medarbejder hos Perceptyx vise sig at have begået fejl i håndteringen af dine fortrolige personlige oplysninger eller ikke at overholde denne politik, vil interne disciplinære tiltag finde sted, herunder korrigerende uddannelse til og med opsigelse.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Perceptyx, Inc.-websteder

Perceptyx, Inc. respekterer fortroligheden for besøgende på sine websteder, og som følge heraf har vi udviklet denne websteds-fortrolighedspolitik. Den nyeste version af denne fortrolighedserklæring er tilgængelig på Perceptyx’ websted https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Perceptyx opbevarer to unikke datasæt.

Det første er data, der indsamles fra offentlige besøgende på vores websted, der kan indsamles fra weblogs (IP-adresser og besøgstidspunkt) sammen med eventuelle frivilligt indsendte oplysninger fra en Kontakt os-formular, som kan indeholde dit navn og e-mailadresse som samt andre lignende oplysninger (“Dine oplysninger”). Vi bruger dine oplysninger til at svare på anmodninger, som du måtte komme med til os, og fra tid til anden kan vi henvise til dine oplysninger for bedre at forstå dine behov, og hvordan vi kan forbedre vores websteder, produkter og tjenester. Vi kontakter dig aldrig ved hjælp af disse oplysninger, medmindre du specifikt anmoder om at blive kontaktet.

Det andet datasæt er medarbejderoplysninger, som din arbejdsgiver giver os til brug i vores undersøgelsesrapporteringsværktøj til at “forudfylde” demografiske oplysninger. Disse data behandles fortroligt af Perceptyx og dennes agenter. Disse data bruges til at udføre overordnede rapporter om forskellige rapporteringsenheder hos din arbejdsgiver. Der findes sikkerhedsforanstaltninger i rapporteringsværktøjet, som forhindrer udvælgelse af individuelle data, idet rapporter ikke kan vises for undersøgelsesmodtagere under en “minimumstærskel”.

Weblog-oplysninger indsamles af den computer, der er vært for vores hjemmeside (kaldet en “webserver”), når du besøger et af vores websteder. Webserveren genkender automatisk nogle ikke-personlige oplysninger, som f.eks. datoen og klokkeslættet, da du besøgte vores hjemmeside, de sider, du besøgte, det website, du kom fra, hvilken type browser du bruger (f.eks. FireFox), typen af operativsystem, du bruger (f.eks. Mac OS X Lion) samt domænenavnet og adressen på din internetudbyder (f.eks. Verizon FIOS).

Hvis du bruger undersøgelsesrapporteringsværktøjet, kan dette websted bruge en teknologi kaldet en “cookie”. En cookie er et stykke information, som vores webserver sender til din computer (dvs. til din browserfil), når du får adgang til et websted. Når du så kommer tilbage, opdager vores websted, om du har en af vores cookies på din computer. Vores cookies hjælper med at give yderligere funktionalitet til webstedet og hjælper os med at analysere brug af webstedet mere præcist og bestemme, hvilke muligheder for rapporteringsadgang du skal præsenteres for. For eksempel kan vores hjemmeside indsætte en cookie i din browser, så du slipper for at skulle huske og derefter indtaste en adgangskode mere end én gang under et besøg på webstedet.

Dette websted benytter Internet Protocol (IP) adresser. Din IP-adresse tildeles automatisk til din computer af din internetserviceudbyder, for at du kan få adgang til internettet. Generelt skifter en IP-adresse, hver gang du opretter forbindelse til internettet (hvis det er en “dynamisk” adresse). Bemærk, 

at hvis du har en bredbåndsforbindelse, og afhængigt af dine individuelle omstændigheder, er det muligt, at din IP-adresse, som vi indsamler, eller måske endda en cookie, vi bruger, kan indeholde oplysninger, som kan anses for identificerbare. Dette skyldes, at med nogle bredbåndsforbindelser skifter din IP-adresse ikke (den er “statisk”) og kan være forbundet med din personlige computer. Vi bruger din IP-adresse til at rapportere aggregerede oplysninger om brug og til at forbedre webstedet.

Du skal være opmærksom på, at dette websted ikke er beregnet til eller designet til at tiltrække personer under 18 år. Vi indsamler ikke personligt identificerbare oplysninger fra nogen person, vi faktisk ved, er en person under 18 år.

Områderne på dette websted, der indsamler dine oplysninger, er også konfigureret til at bruge branchestandarden for sikker socket lagkryptering (SSL). For at udnytte dette, skal din browser understøtte krypteringsbeskyttelse.

Vi kan dele dine oplysninger med agenter, kontrahenter eller partnere til Perceptyx, Inc. i forbindelse med tjenester, som disse personer eller enheder udfører for eller med Perceptyx, Inc. Disse agenter, kontrahenter eller partnere er forhindret i at bruge disse data på anden måde end til at levere tjenester til Perceptyx, Inc. eller tjenester til det samarbejde, som de og Perceptyx, Inc. er involveret i.

Perceptyx, Inc. forbeholder sig ret til at dele dine oplysninger for at reagere på behørigt autoriserede oplysningsanmodninger fra statslige myndigheder, eller hvis det påkræves ved lov. I usædvanligt sjældne tilfælde, hvor der er tale om national, statslig eller virksomhedssikkerhed (f.eks. som ved World Trade Center terrorhandlingen i september 2001), forbeholder Perceptyx, Inc. sig ret til at dele vores samlede database af besøgende og kunder med relevante statslige myndigheder.

Vi kan også formidle dine oplysninger til en tredjepart i forbindelse med salg, overdragelse eller anden overførsel af forretningen på dette websted, som oplysningerne relaterer til. I så fald vil vi kræve, at en sådan køber accepterer at behandle dine oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Som en bekvemmelighed for vores besøgende indeholder dette websted for øjeblikket links til en række websteder, som vi mener kan tilbyde nyttige oplysninger. De politikker og procedurer, vi har beskrevet her, gælder ikke for disse websteder. Vi foreslår, at du kontakter disse websteder direkte for at få oplysninger om deres politikker omkring fortrolighed, sikkerhed, dataindsamling og distributions.

For at blive fjernet fra vores kontaktlister, skriv venligst til Perceptyx, Inc. på følgende adresse:

Perceptyx, Inc.

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590 USA

Bemærk venligst, at du fortsat kan modtage materialer, mens vi opdaterer vores lister. Vi kan opdatere dette websteds fortrolighedspolitik fra tid til anden. Når vi opdaterer den, vil vi for nemheds skyld gøre den opdaterede politik tilgængelig på denne side.