Πολιτική Απορρήτου

Η Perceptyx, Inc. έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μας βοηθά να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

1 Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου των ΗΠΑ

Η Perceptyx, Inc. συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου Ελβετίας-ΗΠΑ, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Perceptyx, έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι συμμορφώνεται με τις Αρχές του Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Σε περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα στους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου και των Αρχών Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/.

Η Perceptyx λαμβάνει ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ελβετία για χρήση στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, υπό την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και συμφωνεί να συνεργαστεί με τον Ελβετό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών και να συμμορφωθεί με τις συμβουλές που έχουν δοθεί από αυτές τις αρχές σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.

Η Perceptyx συμμορφώνεται με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για όλες τις περαιτέρω διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης περαιτέρω διαβίβασης. Η Perceptyx παραμένει υπεύθυνη, σύμφωνα με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, εάν τα τρίτα μέρη, στα οποία αναθέτουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας, εκτελούν το έργο, κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, εκτός εάν αποδείξουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το συμβάν που οδήγησε στη ζημιά.

Σύμφωνα με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, η Perceptyx δεσμεύεται να επιλύσει καταγγελίες σχετικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Άτομα από την ΕΕ και την Ελβετία με ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την πολιτική μας Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την Perceptyx στη διεύθυνση:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: customersupport@perceptyx.com ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 Ηνωμένες Πολιτείες

Η Perceptyx έχει δεσμευτεί περαιτέρω να αναφέρει τα ανεπίλυτα παράπονα σχετικά με την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου στον οργανισμό JAM, έναν εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν λάβετε έγκαιρα την αναγνώριση της καταγγελίας σας από εμάς ή εάν δεν έχουμε αντιμετωπίσει την καταγγελία σας με πλήρη ικανοποίησή σας, επικοινωνήστε ή επισκεφτείτε https://www.jamsadr.com/ για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας. Οι υπηρεσίες του οργανισμού JAM παρέχονται χωρίς κόστος για εσάς.

Τα άτομα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επικαλούνται δεσμευτική διαιτησία, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίηση της Perceptyx, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov

Η Perceptyx, Inc. δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (DPA) και τον Ελβετό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών (FDPIC) και να συμμορφώνεται με τις συμβουλές που παρέχουν αυτές οι αρχές, αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται από την ΕΕ και την Ελβετία, στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία των ανθρώπινων πόρων μπορούν να μεταφερθούν περαιτέρω σε τρίτους κατόπιν ρητού αιτήματος του εργοδότη σας (όπως άλλοι πάροχοι ερευνών). Οι παραλήπτες αυτοί πρέπει να συμφωνούν να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Αυτά τα Τρίτα Μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν ληφθεί από τον εργοδότη σας και πρέπει είτε: (1) να συμμορφωθούν με τις αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ή με άλλο μηχανισμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων για μεταφορές και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ή (2) να συμφωνήσουν να παρέχουν επαρκή μέσα προστασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα που δεν είναι λιγότερο επαρκή από εκείνα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Η Perceptyx μπορεί επίσης να κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς ή σε άλλα Τρίτα Μέρη, όταν ένα Υποκείμενο των Δεδομένων έχει συναινέσει ή έχει ζητήσει τέτοια κοινοποίηση.

Η Perceptyx υπόκειται στην ερευνητική και εκτελεστική εξουσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC).

1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Δικαίωμα πρόσβασης.

  Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια προσωπικά δεδομένα τους περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων και να διασφαλίζουν ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους η Perceptyx συνέλεξε τα Προσωπικά Δεδομένα. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να αναθεωρήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων και να διορθώσουν, να διαγράψουν ή να αποκλείσουν τυχόν λανθασμένα δεδομένα, καθώς αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν εύλογου αιτήματος και όπως απαιτείται από τις αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, η Perceptyx επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου να διορθώσουν ή να τροποποιήσουν αυτά τα δεδομένα όταν είναι ανακριβή. Σε γενικές γραμμές, αυτά τα δεδομένα παρέχονται στην Perceptyx από τον εργοδότη σας και το καλύτερο πρώτο βήμα είναι να επαληθεύσετε αυτές τις πληροφορίες με τον εργοδότη σας.

  Οι πελάτες μπορούν να επεξεργαστούν τα Προσωπικά Δεδομένα τους, με σύνδεση στο προφίλ τους ή επικοινωνώντας με την Perceptyx υποβάλλοντας γραπτό αίτημα. Κατά τη διενέργεια τροποποιήσεων στα προσωπικά τους δεδομένα, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να παρέχουν μόνο αληθείς, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Για να ζητήσουν τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων, οι Πελάτες πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα στο γραφείο της Perceptyx.

 2. Αιτήματα για Προσωπικά Δεδομένα.

  Η Perceptyx θα παρακολουθεί κάθε ένα από τα παρακάτω και θα ειδοποιήσει τα αρμόδια μέρη σύμφωνα με το νόμο και τη σύμβαση, όταν προκύψει μία από τις ακόλουθες περιστάσεις: (α) νομικά δεσμευτικό αίτημα για αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων από αρχή επιβολής του νόμου, εκτός εάν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ή (β) αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Υποκείμενο των Δεδομένων. Εάν η Perceptyx λάβει αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά του/της δεδομένα από τον πελάτη του Πελάτη, τότε, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από το νόμο ή από σύμβαση με τον Πελάτη, η Perceptyx θα παραπέμψει αυτό το Υποκείμενο των Δεδομένων στον Πελάτη.

 3. Ικανοποίηση αιτημάτων πρόσβασης, τροποποιήσεων και διορθώσεων.
  Η Perceptyx θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί εγκαίρως σε όλα τα εύλογα γραπτά αιτήματα για την προβολή, τροποποίηση ή απενεργοποίηση Προσωπικών Δεδομένων.  

2 Εσωτερικοί υπάλληλοι της Perceptyx

Η Perceptyx, Inc. λαμβάνει πολύ σοβαρά ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου. Οι υπάλληλοι της Perceptyx εκπαιδεύονται στον σωστό τρόπο χειρισμού των προσωπικών πληροφοριών, αλλά παρακολουθούν και ετήσια εκπαίδευση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση που ένας υπάλληλος της Perceptyx βρεθεί υπαίτιος κατά το χειρισμό των εμπιστευτικών προσωπικών σας πληροφοριών ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με αυτήν την πολιτική, θα υπάρξουν εσωτερικές πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επανορθωτικής εκπαίδευσης έως και της παύσης του.

3 Perceptyx, Inc. Δήλωση απορρήτου ιστοτόπου

Η Perceptyx, Inc. σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών στις ιστοσελίδες της και ως αποτέλεσμα αυτού, δημιούργησε αυτή την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο Perceptyx στη διεύθυνση

Η Perceptyx διατηρεί δύο μοναδικά σύνολα δεδομένων.

Τα πρώτα δεδομένα συλλέγονται από δημόσιους επισκέπτες στον ιστότοπό μας, τα οποία μπορεί να συλλέγονται από τα αρχεία καταγραφής ιστότοπων (διευθύνσεις IP και ώρα επισκέψεων) μαζί με οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποβλήθηκαν οικειοθελώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, η οποία μπορεί να περιέχει το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλες παρόμοιες πληροφορίες (“Πληροφορίες σας”). Θα χρησιμοποιήσουμε τις Πληροφορίες σας προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που μπορεί να θέσετε σε εμάς και, κατά καιρούς, μπορεί να ανατρέξουμε στις Πληροφορίες σας για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας, καθώς και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ποτέ δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, εκτός εάν ζητήσετε ρητά να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Το δεύτερο σύνολο δεδομένων είναι οι πληροφορίες των εργαζομένων που παρέχονται σε εμάς από τον εργοδότη σας για χρήση από το εργαλείο αναφοράς της έρευνας μας για την “προσυμπλήρωση” δημογραφικών πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με εμπιστευτικό τρόπο από την Perceptyx και τους αντιπροσώπους της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή συνολικών αναφορών σχετικά με διάφορες μονάδες αναφοράς στον εργοδότη σας. Υπάρχουν διασφαλίσεις στο εργαλείο αναφοράς που εμποδίζουν την επιλογή οποιωνδήποτε μεμονωμένων δεδομένων, καθώς οι αναφορές δεν μπορούν να εμφανιστούν κάτω από ένα “ελάχιστο όριο” αποδεκτών της έρευνας.

Οι πληροφορίες καταγραφής ιστού συλλέγονται όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστοτόπους μας από τον υπολογιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπό μας (ονομάζεται “webserver”). Ο webserver αναγνωρίζει αυτόματα ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες, όπως την ημερομηνία και την ώρα που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε, τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθατε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (π.χ. FireFox), τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε (π.χ. Mac OS X Lion) και το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (π.χ. Verizon FIOS).

Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο αναφοράς έρευνας, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία που ονομάζεται “cookie”. Ένα cookie είναι μια πληροφορία που ο διακομιστής μας στέλνει στον υπολογιστή σας (στην πραγματικότητα στο αρχείο του προγράμματος περιήγησης) όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια, όταν επιστρέψετε, ο ιστότοπός μας θα εντοπίσει αν έχετε ένα από τα cookie μας στον υπολογιστή σας. Τα cookie μας βοηθούν γιατί παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα στον ιστότοπο και μας βοηθούν να αναλύσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και να καθορίσουμε με ποια επίπεδα αναφοράς πρόσβασης θα πρέπει να παρουσιαστείτε. Για παράδειγμα, ο ιστότοπός μας ενδέχεται να τοποθετήσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο βοηθά ώστε να μην είναι απαραίτητο να απομνημονεύετε και στη συνέχεια να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, περισσότερες από μία φορές κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP). Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που έχει εκχωρηθεί στον υπολογιστή σας από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Γενικά, μια διεύθυνση IP αλλάζει κάθε φορά που συνδέεστε στο Διαδίκτυο (αν είναι μια “δυναμική” διεύθυνση). Λάβετε,

ωστόσο, υπόψη ότι αν έχετε ευρυζωνική σύνδεση, ανάλογα με την περίπτωσή σας, ενδέχεται, η διεύθυνση IP που συλλέγουμε ή ακόμη και το cookie που χρησιμοποιούμε, να περιέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι αναγνωρίσιμες. Αυτό συμβαίνει επειδή με κάποιες ευρυζωνικές συνδέσεις η διεύθυνση IP δεν αλλάζει (είναι "στατική") και μπορεί να συσχετιστεί με τον προσωπικό σας υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για να αναφέρουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και για να βοηθήσουμε στη βελτίωση του ιστότοπου.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται ή δεν έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης από άτομα που γνωρίζουμε πραγματικά ότι είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Οι περιοχές αυτού του ιστότοπου που συλλέγουν τα στοιχεία σας είναι επίσης διαμορφωμένες ώστε να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση SSL (secure socket layer). Ωστόσο, για να επωφεληθείτε από αυτό, το πρόγραμμα περιήγησής σας πρέπει να υποστηρίζει την προστασία με κρυπτογράφηση.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε αντιπροσώπους, αναδόχους ή συνεργάτες της Perceptyx, Inc. σε σχέση με υπηρεσίες που εκτελούν αυτά τα άτομα ή οι οντότητες για λογαριασμό, ή με την Perceptyx, Inc. Αυτοί οι αντιπρόσωποι, ανάδοχοι ή συνεργάτες περιορίζονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο για την παροχή υπηρεσιών για την Perceptyx, Inc. ή υπηρεσιών που αφορούν τη συνεργασία στην οποία εμπλέκονται με την Perceptyx, Inc.

Η Perceptyx, Inc. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κοινοποιεί τις πληροφορίες σας προκειμένου να ανταποκρίνεται σε δεόντως εξουσιοδοτημένα αιτήματα πληροφόρησης των κυβερνητικών αρχών ή όταν απαιτείται από το νόμο. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου το αντικείμενο αφορά την εθνική, πολιτειακή ή εταιρική ασφάλεια (όπως η τρομοκρατική ενέργεια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου τον Σεπτέμβριο του 2001), η Perceptyx, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί ολόκληρη τη βάση δεδομένων επισκεπτών και πελατών στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές.

Μπορεί επίσης να παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους σε σχέση με την πώληση, την ανάθεση ή άλλη μεταφορά επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτής της ιστοσελίδας την οποία αφορούν οι πληροφορίες και, στην περίπτωση αυτή, θα απαιτήσουμε από οποιονδήποτε τέτοιο αγοραστή να συμφωνήσει να επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες μας, αυτός ο ιστότοπος περιέχει επί του παρόντος συνδέσμους σε αρκετούς ιστότοπους που πιστεύουμε ότι μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, δεν ισχύουν για αυτούς τους ιστότοπους. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτούς τους ιστότοπους για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου, ασφάλειας, συλλογής δεδομένων και διαβίβασης.

Για να σας αφαιρέσουμε από τις λίστες επαφών μας, απευθυνθείτε στην Perceptyx, Inc. στην ακόλουθη διεύθυνση:

Perceptyx, Inc.
28765 Single Oak Dr # 250 Temecula, CA 92590

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε υλικό, καθώς ενημερώνουμε τις λίστες μας. Κατά καιρούς, ενδέχεται να αλλάζουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κατά την τροποποίηση, θα υπάρχει σχετική ανάρτηση της τροποποιημένης πολιτικής, σε αυτήν τη σελίδα.