Adatvédelmi nyilatkozat

A Perceptyx, Inc. átfogó adatvédelmi programot hozott létre, amelynek célja az adatvédelmi jogok tiszteletben tartása és védelme.

1. USA Adatvédelmi Pajzs

A Perceptyx, Inc. eleget tesz az EU-USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszer előírásainak, amelyeket az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma határozott meg az Európai Unióból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan. A Perceptyx tanúsította a Kereskedelmi Minisztériumnak, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzs alapelveit. A Perceptyx tanúsította a Kereskedelmi Minisztériumnak, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzs alapelveit Ha bármilyen ellentmondás van a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az Adatvédelmi Pajzs elvei között, akkor az Adatvédelmi Pajzs elvei az irányadók. Ha többet szeretne megtudni az Adatvédelmi Pajzs programról, és szeretné megtekintheti a tanúsítványunkat, kérjük, látogasson el ide: https://www.privacyshield.gov/.

A Perceptyx munkaviszonyra vonatkozó, Svájcból származó humán erőforrás-adatokat vesz át, illetve dolgoz fel az Adatvédelmi Pajzs alapján, és vállalja, hogy együttműködik a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztossal, és betartja a hatóság tanácsait az adatokkal kapcsolatban.

A Perceptyx eleget tesz az Adatvédelmi Pajzs elveinek az Európai Unióból és Svájcból származó személyes adatok továbbításakor, ideértve a továbbítással kapcsolatos felelősségre vonatkozó rendelkezéseket is. A Perceptyx továbbra is felelős az Adatvédelmi Pajzs elveivel összhangban, ha a harmadik fél, akit személyes adatok feldolgozása érdekében foglalkoztat, az Adatvédelmi Pajzs elveivel ellentétes módon jár el, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy a kárt okozó esemény nem a Perceptyx hibájából következett be.

Az Adatvédelmi Pajzs elveinek megfelelően a Perceptyx kötelezettséget vállal a személyes adatok gyűjtésével vagy használatával kapcsolatos panaszok megoldására. Az EU és a svájci állampolgárok az Adatvédelmi Pajzs irányelvével kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaikkal először a Perceptyx-et keressék meg

e-mailen keresztül: customersupport@perceptyx.com vagy postai úton a következő címen: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250, Temecula, CA 92592 Egyesült Államok

A Perceptyx továbbá kötelezettséget vállal, hogy az Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos megoldatlan panaszokat az Egyesült Államokban található alternatív vitarendezési szolgáltatóhoz (JAM-hoz) utalja át Ha nem kap tőlünk időben visszaigazolást a panaszáról, vagy ha nincs megelégedve a válaszunkkal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot https://www.jamsadr.com/ további információkért vagy panasztételhez. A JAM-szolgáltatások díjmentesen állnak rendelkezésére.

Az egyéneknek bizonyos feltételek mellett arra is lehetőségük van, hogy kötelező érvényű választottbírósági eljárást kérjenek, ahogy azt az Adatvédelmi Pajzs keretrendszerének I. melléklete ismerteti. További információkért látogasson el az Adatvédelmi Pajzs weboldalára. Ha többet szeretne tudni az Adatvédelmi Pajzs keretrendszerről, vagy meg szeretné tekinteni a Perceptyx tanúsítványát, kérjük látogasson el ide: https://www.privacyshield.gov

A Perceptyx, Inc. vállalja, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságaival (DPA-val) és a svájci szövetségi adatvédelmi biztossal (FDPIC-cel), és a hatóságok által adott tanácsoknak megfelelően jár el az Európai Unióból és Svájcból származó munkaviszonnyal kapcsolatos humán erőforrás-adatok vonatkozásában.

Bizonyos körülmények között az emberi erőforrásokra vonatkozó adatok továbbadhatók egy harmadik fél számára, ha az Ön munkáltatója kifejezetten kéri (például más felmérési szolgáltatók). A címzetteknek ki kell jelenteniük, hogy betartják titoktartási kötelezettségeket. A harmadik félnek ki kell jelentenie, hogy a személyes adatokat csak azokra a célokra használja fel, amelyekkel a munkáltató megbízta, és (1) eleget tesz a személyes adatok átadására és feldolgozására vonatkozóan az Adatvédelmi Pajzs vagy az európai adatvédelmi törvények által megengedett más mechanizmus elveinek; vagy (2) beleegyezik abba, hogy ugyanolyan megfelelő védelmet nyújtson a személyes adatok számára, mint amilyenek a jelen nyilatkozatban megadottak. A Perceptyx a személyes adatokat más célokra vagy más harmadik felek számára is nyilvánosságra hozhatja, ha az adatalany hozzájárul az ilyen közzétételhez.

A Perceptyx az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC-nek) vizsgálati és végrehajtási hatáskörébe tartozik.

1.1 JOG A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE, VÁLTOZÁSRA ÉS TÖRLÉSRE

 1. Hozzáférési jog

  Az adatalanyoknak jogukban áll megismerni, hogy milyen személyes adatokat tárolnak róluk az adatbázisokban, és joguk van meggyőződni arról, hogy a személyes adatok pontosak és relevánsak arra a célra, amelyre a Perceptyx a személyes adatokat gyűjtötte. Az adatalanyok felülvizsgálhatják az adatbázisokban tárolt személyes adataikat, és javíthatják, törölhetik vagy blokkolhatják a helytelen adatokat, ahogyan azt az alkalmazandó jog lehetővé teszi. Indokolt kérés esetén és az Adatvédelmi Pajzs elveinek megfelelően a Perceptyx lehetővé teszi az ügyfelek számára a személyes adatokhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy helyesbítsék vagy módosítsák az adatokat, ha azok pontatlanok. Általánosságban elmondható, hogy ezeket az adatokat a munkáltató biztosítja a Perceptyx számára, ezért első lépésként legjobb, ha ezeket az adatokat a munkáltatónál ellenőrzik.

  Az ügyfelek személyes adataikat módosíthatják a fiók profiljába való belépéssel, vagy írásban kérhetik a Perceptyx-től. A személyes adatok módosítása során az adatalanyok csak igaz, teljes és pontos információkat adhatnak meg. A személyes adatok törlését az ügyfelek írásban kérhetik a Perceptyx irodájától.

 2. Személyes adatokra vonatkozó kérelmek.

  A Perceptyx az alábbiak mindegyikét nyomon fogja követni, és törvényes és szerződéskötési kötelezettségének megfelelően értesíti a feleket, amennyiben a következő körülmények bármelyike ​​felmerül: (a) a személyes adatoknak nyilvánosságra hozatala iránti, jogilag kötelező érvényű kérelem a bűnüldöző hatóság részéről, kivéve, ha azt törvény vagy rendelet tiltja; vagy (b) az adatalanytól kapott kérelmek. Ha a Perceptyx egy ügyfél ügyfelétől kap személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmet, akkor, ha egyébként a jogszabály vagy a szerződés másként nem rendelkezik, a Perceptyx az adatalanyt az ügyfélhez irányítja.

 3. Hozzáférési, módosítási és helyesbítő kérelmek kielégítése.
  A Perceptyx arra törekszik, hogy időben válaszoljon a személyes adatok megtekintésére, módosítására vagy inaktiválására irányuló minden észszerű írásbeli kérelemre.  

2. A Perceptyx belső alkalmazottai

A Perceptyx, Inc. nagyon komolyan veszi az adatvédelmet. A Perceptyx tájékoztatja alkalmazottait arról, hogyan kell a magáninformációkat helyesen kezelni, és számukra éves adatvédelmi oktatást tart. Ha a Perceptyx egy alkalmazottja hibásan kezeli a bizalmas személyes információkat, vagy nem tesz eleget ennek az irányelvnek, a pótképzéstől a felmondásig terjedő belső fegyelmi intézkedésekre kerül sor.

3. Perceptyx, Inc. honlap adatvédelmi nyilatkozata

A Perceptyx, Inc. tiszteletben tartja weboldalai látogatóinak magánéletét, ennek eredményeképpen kifejlesztettük ezt a weboldal adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb változata a Perceptyx honlapján érhető el

A Perceptyx két egyedi adatkészletet tart fenn.

Az első adatkészlet olyan adatokat tartalmaz, amelyeket honlapunk nyilvános látogatóiról gyűjtünk a honlap naplóiból (IP-címek és látogatások időpontja) a kapcsolatfelvételi űrlapon önként megadott adatokkal együtt, amely tartalmazza az Ön nevét és e-mail-címét, valamint egyéb hasonló információkat (“az Ön adatai”). Az Ön adatainak felhasználásával válaszolunk az Ön kéréseire, és időről időre figyelembe vesszük az Ön adatait annak érdekében, hogy jobban megismerjük az igényeit, és azt is, hogyan javíthatunk webhelyeinken, termékeinken és szolgáltatásainkon. Soha nem keressük meg Önt ezeknek az adatoknak a felhasználásával, hacsak kifejezetten nem kéri, hogy lépjük kapcsolatba Önnel.

A második adatkészlet munkavállalói adatokat tartalmaz, amelyet az Ön munkáltatója ad nekünk a felmérésjelentési eszköz használatához a demográfiai adatok „előzetes kitöltése” érdekében. Ezeket az adatokat a Perceptyx és az ügynökei bizalmasan kezelik. Ezek az adatok arra szolgálnak, hogy összesítő jelentéseket készítsünk a munkáltató különböző jelentési egységeiről. A jelentéstételi eszköz olyan biztosítékokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az egyes adatok kiválasztását, mivel a jelentések a felmérés címzettjeinek minimális „küszöbértéke” alatt nem jeleníthetők meg.

A webnapló adatainak összegyűjtése akkor történik meg, amikor a weboldalunkat üzemeltető számítógép (az úgynevezett „webszerver”) használatával meglátogatja weboldalainkat. A webszerver automatikusan felismeri azokat a nem személyes adatokat, mint például a webhelyünkön tett látogatás dátuma és ideje, a felkeresett oldalak, melyik webhelyről jött, a használt böngészőtípus (például a FireFox), az operációs rendszer típusa (pl. Mac OS X Lion) és az internetszolgáltató domainneve és címe (pl. Verizon FIOS).

Ha a felmérésjelentési eszközt használja, akkor ez a webhely egy „cookie” -nak nevezett technológiát használhat. A cookie olyan információ, amelyet webszerverünk küld a számítógépére (valójában a böngésző fájljához), amikor egy weboldalhoz fér hozzá. Így amikor visszatér, webhelyünk fel fogja ismerni, hogy van-e cookie-ja valamelyik számítógépén. A cookie-k segítenek a webhely további funkcióinak megismerésében, és segítenek pontosabban elemezni a webhelyek használatát, valamint meghatározni, hogy milyen jelentési hozzáférési szinteket kell bemutatni. Például webhelyünk beállíthat egy cookie-t az Ön böngészőjében, hogy ne kelljen a jelszavára emlékeznie és azt többször beírnia a webhely meglátogatása során.

Ez a weboldal Internet Protocol (IP) címeket használ. Az IP-cím egy olyan szám, amelyet az internetszolgáltató az Ön számítógépéhez rendelt, hogy hozzáférhessen az internethez. Az IP-cím általában minden alkalommal változik, amikor csatlakozik az internethez (ha ez egy „dinamikus” cím). Megjegyzendő

azonban, ha szélessávú kapcsolata van, az egyedi körülményektől függően előfordulhat, hogy az általunk összegyűjtött IP-cím, sőt akár egy cookie is tartalmazhat olyan adatokat, amelyek azonosíthatónak tekinthetők. Ennek az az oka, hogy egyes szélessávú kapcsolatok esetén az IP-cím nem változik (ez „statikus”), és társítható az Ön személyi számítógépével. Az IP-címet az összesített információk jelentéséhez és a webhely javításához használjuk.

Tudnia kell, hogy ez a webhelyet nem 18 éven aluliak számára szánták, illetve nem számukra tervezték. Nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat olyan személytől, akiről ténylegesen tudjuk, hogy 18 éven aluli személy.

Az adatgyűjtést végző webhelyek úgy vannak beállítva, hogy ipari szabványos biztonságos aljzatréteg-titkosítást (SSL-t) használjanak; ennek használatához a böngészőnek támogatnia kell a titkosítási védelmet.

Az Ön adatait közölhetjük a Perceptyx, Inc. ügynökeivel, vállalkozóival vagy partnereivel azokkal a szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket ezek az egyének vagy szervezetek végeznek a Perceptyx, Inc. vállalattal együtt vagy a vállalat számára. Ezek az ügynökök, vállalkozók vagy partnerek csak olyan mértékben használhatják ezeket az adatokat, amennyiben a Perceptyx, Inc. számára szolgáltatásokat nyújtanak, illetve a Perceptyx, Inc. vállalattal együttműködnek.

A Perceptyx, Inc. fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ön adatait közölje kormányszervek felszólítására, vagy ahol ezt a törvény előírja. A Perceptyx, Inc. fenntartja magának a jogot, hogy a látogatók és ügyfelek teljes adatbázisát közölje a megfelelő kormányszervekkel olyan kivételesen ritka esetekben, amikor nemzeti, állami vagy vállalati biztonságról van szó (például a World Trade Center terrorcselekménye 2001 szeptemberében).

Az Ön adatait közölhetjük egy harmadik féllel a weboldal üzleti tevékenységének eladásával, átruházásával vagy más módon történő átadásával kapcsolatban is; ez esetben a vevőtől megköveteljük, hogy az Ön adatait az adatvédelmi irányelvvel összhangban kezelje.

Látogatóink kényelme érdekében ez a weboldal jelenleg tartalmaz néhány olyan webhelyre mutató hivatkozást, amely szerintünk hasznos információkkal szolgálhat. Az itt leírt irányelvek és eljárások nem vonatkoznak ezekre a webhelyekre. Javasoljuk, hogy közvetlenül lépjen kapcsolatba ezekkel a webhelyekkel az adatvédelemi, biztonsági, adatgyűjtési és nyilvánosságra hozatali irányelvek tekintetében.

Az elérhetőségi listáinkról való eltávolításához kérjük, írjon a Perceptyx, Inc.-hez a következő címre:

28765 Single Oak Dr # 250 Temecula, CA 92590 USA

Kérjük, vegye figyelembe, hogy továbbra is kaphat anyagokat, miközben a listáinkat frissítjük. Időről időre frissíthetjük a webhely adatvédelmi nyilatkozatát. Amikor frissítjük, az Ön kényelme érdekében a frissített irányelveket elérhetővé tesszük ezen az oldalon.