DASAR PRIVASI

Perceptyx, Inc. telah menubuhkan program privasi yang komprehensif, yang direka untuk membantu kami menghormati dan melindungi hak data privasi anda.

Perisai Privasi U.S.

Perceptyx, Inc. mematuhi Rangka Kerja Perisai Privasi EU-A.S. dan Rangka Kerja Perisai Privasi Swiss-A.S. seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan A.S. mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengekalan maklumat peribadi yang dipindahkan dari Kesatuan Eropah dan Switzerland ke Amerika Syarikat. Perceptyx telah membuat perakuan kepada Jabatan Perdagangan bahawa Perceptyx mematuhi Prinsip Perisai Privasi. Sekiranya terdapat sebarang konflik antara terma dalam dasar privasi ini dengan Prinsip Perisai Privasi, Prinsip Perisai Privasi akan berkuatkuasa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Perisai Privasi dan untuk melihat pensijilan kami, sila layari https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx menerima atau memproses data sumber manusia dari Switzerland untuk digunakan dalam konteks hubungan pekerjaan di bawah Perisai Privasi dan bersetuju untuk bekerjasama dengan Pesuruhjaya Perlindungan Data dan Maklumat Persekutuan Switzerland dan mematuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa tersebut berkenaan dengan data ini.

Perceptyx mematuhi Prinsip Perisai Privasi untuk semua pemindahan data peribadi dari EU dan Switzerland, termasuk peruntukan liabiliti pemindahan yang seterusnya. Perceptyx akan kekal bertanggungjawab mengikut Prinsip Perisai Privasi jika ejen pihak ketiga yang terlibat dengan kami untuk pemprosesan data peribadi sedemikian bagi pihak kami berbuat demikian dengan cara yang tidak selaras dengan Prinsip Perisai Privasi, melainkan jika kami membuktikan bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan perkara yang berbangkit.

Dengan mematuhi Prinsip Perisai Privasi, Perceptyx berkomited untuk menyelesaikan aduan mengenai pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda. Individu EU dan Switzerland dengan pertanyaan atau aduan mengenai dasar Perisai Privasi kami harus terlebih dahulu menghubungi Perceptyx di:

melalui E-mel di: customersupport@perceptyx.com atau alamat surat-menyurat: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 United States

Perceptyx juga melanjutkan komitmen untuk merujuk aduan Privasi Privasi yang tidak dapat diselesaikan kepada JAMs, penyedia penyelesaian pertikaian alternatif yang terletak di Amerika Syarikat. Jika anda tidak menerima pengakuan penerimaan daripada kami mengikut masa yang ditetapkan, atau jika kami tidak menangani aduan anda dengan kepuasan anda, sila hubungi atau layari https://www.jamsadr.com/ untuk maklumat lanjut atau memfailkan aduan. Perkhidmatan yang disediakan oleh JAMs adalah percuma.

setiap individu mempunyai kemungkinan, dalam keadaan tertentu, untuk membuat tuntutan timbangtara yang terikat seperti yang ditunjukkan pada Lampiran I Rangka Kerja Perisai Privasi. Untuk maklumat lanjut, sila lihat laman web Perisai Privasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Rangka Kerja Perisai Privasi dan untuk melihat perakuan Perceptyx, sila layari https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc. berkomited untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa perlindungan data EU (DPA) dan Pesuruhjaya Perlindungan Data dan Maklumat Persekutuan Switzerland (FDPIC) dan mematuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa berkenaan dengan data sumber manusia yang dipindahkan dari EU dan Switzerland dalam konteks hubungan pekerjaan.

Dalam keadaan tertentu, data sumber manusia boleh dipindahkan kepada pihak ketiga atas permintaan yang jelas daripada majikan anda (seperti penyedia kaji selidik lain). Penerima tersebut mesti bersetuju untuk mematuhi kewajipan kerahsiaan. Pihak Ketiga tersebut mesti bersetuju untuk menggunakan Data Peribadi tersebut hanya untuk tujuan yang mereka telah terlibat oleh majikan anda dan mereka mesti sama ada: (1) mematuhi prinsip Perisai Privasi atau mekanisme lain yang dibenarkan oleh undang-undang perlindungan data Eropah yang terpakai untuk pemindahan dan pemprosesan Data Peribadi; atau (2) bersetuju untuk menyediakan perlindungan yang memadai untuk Data Peribadi yang tidak kurang perlindungan daripada yang dinyatakan dalam Dasar ini. Perceptyx juga boleh mendedahkan Data Peribadi untuk tujuan lain atau kepada Pihak Ketiga yang lain apabila Subjek Data telah bersetuju atau meminta pendedahan tersebut.

Perceptyx tertakluk kepada kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan A.S. (FTC).

HAK UNTUK MENCAPAI, MENGUBAH ATAU MEMADAM DATA PERIBADI

 1. Hak untuk Mencapai.

  Subjek data mempunyai hak untuk mengetahui Data Peribadi tentangnya termasuk dalam pangkalan data dan untuk memastikan bahawa Data Peribadi tersebut adalah tepat dan relevan dengan tunjuan Perceptyx mengumpul Data Peribadi tersebut. Subjek Data boleh menyemak semula Data Peribadi mereka sendiri yang tersimpan dalam pangkalan data dan membetulkan, memadam atau menyekat data-data yang salah, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Atas permintaan yang munasabah dan seperti yang dikehendaki oleh prinsip Perisai Privasi, Perceptyx membenarkan Pelanggan mencapai Data Peribadi mereka, untuk membetulkan atau meminda data yang tidak tepat. Secara umum, data ini diberikan kepada Perceptyx oleh majikan anda dan langkah pertama yang terbaik adalah untuk mengesahkan maklumat ini dengan majikan anda.

  Pelanggan boleh mengedit Data Peribadi mereka dengan log masuk ke profil akaun mereka atau dengan menghubungi Perceptyx melalui permintaan bertulis. Dalam membuat pindaan kepada Data Peribadi mereka, Subjek Data mesti memberikan maklumat yang benar, lengkap dan tepat. Untuk memohon Data Peribadi agar dipadamkan, Pelanggan perlu mengemukakan permintaan bertulis kepada pejabat Perceptyx.

 2. 1.    Permintaan Mencapai Data Peribadi.

  Perceptyx akan menjejaki setiap yang berikut dan akan memberikan notis kepada pihak-pihak yang berkenaan di bawah undang-undang dan kontrak apabila salah satu daripada keadaan berikut timbul: (a) permintaan secara sah dari segi undang-undang untuk pendedahan Data Peribadi oleh pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang melainkan dilarang oleh undang-undang atau peraturan; atau (b) permintaan yang diterima daripada Subjek Data. Jika Perceptyx menerima permintaan untuk mencapai Data Peribadi daripada pelanggan kepada Pelanggan, maka, melainkan jika dikehendaki di bawah undang-undang atau dengan kontrak dengan Pelanggan tersebut, Perceptyx akan merujuk Data Subjek tersebut kepada Pelanggan.

 3. Memenuhi Permintaan untuk Capaian, Pengubahsuaian dan Pembetulan.
  Perceptyx akan berusaha untuk bertindak balas dengan tepat pada masanya kepada semua permintaan bertulis yang berpatutan untuk melihat, mengubah suai atau menyahaktifkan Data Peribadi. 

Pekerja Dalaman Perceptyx

Perceptyx, Inc. mengambil serius terhadap privasi anda. Pekerja Perceptyx diarahkan untuk menangani maklumat peribadi dengan betul dan juga mengikuti latihan privasi tahunan. Sekiranya pekerja di Perceptyx didapati bersalah dengan pengendalian maklumat peribadi sulit anda, atau tidak mematuhi dasar ini, tindakan disiplin dalaman akan dilakukan termasuk latihan pemulihan, sehingga dan termasuk penamatan pekerjaan.

Perceptyx, Inc. Pernyataan Privasi Laman Web

Perceptyx, Inc. menghormati privasi pelawat ke laman webnya, sebagai hasilnya, kami telah membangunkan dasar privasi laman web ini. Versi terkini pernyataan privasi ini tersedia di laman web Perceptyx di https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Perceptyx mengekalkan dua set data unik.

Yang pertama ialah data yang dikumpulkan daripada pelawat umum ke laman web kami yang mungkin dikumpulkan dari log laman web (alamat IP dan masa lawatan) bersama-sama dengan maklumat-maklumat yang dihantar secara sukarela dari borang Hubungi Kami, yang mungkin mengandungi nama anda dan alamat e-mel serta maklumat lain yang serupa (“Maklumat Anda”). Kami akan menggunakan Maklumat Anda untuk memberi maklum balas kepada permintaan yang mungkin anda buat kepada kami, dan dari semasa ke semasa, kami mungkin merujuk kepada Maklumat Anda untuk memahami dengan lebih baik keperluan anda dan cara kami dapat menambah baik laman web, produk dan perkhidmatan kami. Kami tidak akan menghubungi anda menggunakan maklumat ini melainkan anda secara khusus meminta untuk dihubungi.

Set data kedua ialah maklumat pekerja yang diberikan kepada kami oleh majikan anda untuk digunakan oleh alat pelaporan kaji selidik kami untuk “pra isian” maklumat demografi. Data-data ini dikendalikan secara sulit oleh Perceptyx dan ejennya. Data ini digunakan untuk melaksanakan laporan agregat mengenai pelbagai unit pelaporan dalam majikan anda. Perlindungan diletakkan pada alat pelaporan yang menghalang pemilihan data-data individu kerana laporan tidak boleh dipaparkan di bawah “ambang minimum” penerima kaji selidik.

Maklumat log web dikumpulkan apabila anda melawat salah satu laman web kami oleh komputer yang menjadi hos laman web kami (disebut “webserver”). Webserver secara automatik mengiktiraf beberapa maklumat bukan peribadi, seperti tarikh dan masa yang anda lawati laman kami, halaman yang anda lawati, laman web sebelum anda lawati kami, jenis penyemak imbas yang anda gunakan (misalnya, FireFox), jenis sistem operasi anda guna (contohnya, Mac OS X Lion) dan nama domain dan alamat pembekal khidmat Internet anda (cth., Verizon FIOS).

Sekiranya anda menggunakan alat pelaporan kaji selidik, laman web ini mungkin menggunakan teknologi yang dipanggil “kuki”. Kuki adalah maklumat yang dihantar oleh webserver kami kepada komputer anda (sebenarnya ke fail penyemak imbas anda) apabila anda mencapai laman web. Kemudian apabila anda kembali laman web kami akan mengesan sama ada anda mempunyai salah satu kuki kami di dalam komputer anda. Kuki kami membantu menyediakan kefungsian tambahan ke laman web ini dan membantu kami menganalisis penggunaan laman dengan lebih tepat serta menentukan dengan tahap capaian pelaporan yang perlu anda sampaikan. Sebagai contoh, laman web kami boleh menetapkan kuki pada penyemak imbas anda yang membuat anda tidak perlu ingat dan kemudian memasukkan kata laluan lebih daripada sekali semasa lawatan ke laman web ini.

Laman web ini menggunakan Alamat Protokol Internet (IP). Alamat IP adalah nombor yang diberikan kepada komputer anda oleh pembekal khidmat Internet anda supaya anda boleh mencapai Internet. Umumnya, alamat IP berubah setiap kali anda menyambung ke Internet (jika alamat adalah “dinamik”). Catatan, 

bagaimanapun, jika anda mempunyai sambungan jalur lebar, bergantung kepada keadaan individu anda, kami mungkin Alamat IP anda atau mungkin kuki bahkan mungkin mengandungi maklumat yang dapat dianggap dapat dikenal pasti. Ini kerana dengan beberapa sambungan jalur lebar, alamat IP anda tidak berubah (alamatnya adalah “statik”) dan boleh dikaitkan dengan komputer peribadi anda. Kami menggunakan alamat IP anda untuk melaporkan maklumat agregat mengenai penggunaan dan untuk membantu menambah baik laman web.

Anda harus sedar bahawa laman web ini tidak dimaksudkan untuk, atau direka untuk menarik, individu di bawah umur 18 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada individu yang kami kenali adalah individu di bawah umur 18 tahun.

Bidang laman web ini yang mengumpul Maklumat Anda juga dikonfigurasikan untuk menggunakan penyulitan lapisan soket standard industri (SSL); Walau bagaimanapun, untuk mengambil kesempatan ini, penyemak imbas anda mesti menyokong perlindungan penyulitan.

Kami boleh berkongsi Maklumat Anda dengan ejen, kontraktor atau rakan kongsi Perceptyx, Inc. berkaitan dengan perkhidmatan yang dilakukan oleh individu atau entiti ini, atau dengan, Perceptyx, Inc. Ejen-ejen, kontraktor atau rakan-rakan ini terhad daripada menggunakan data ini dalam cara-cara selain menyediakan perkhidmatan untuk Perceptyx, Inc., atau perkhidmatan untuk kerjasama mereka dan Perceptyx, Inc. terlibat.

Perceptyx, Inc. mempunyai hak untuk berkongsi Maklumat Anda untuk bertindak balas terhadap permintaan maklumat yang diberi kuasa pihak berkuasa kerajaan atau jika dikehendaki oleh undang-undang. Dalam keadaan yang sangat jarang berlaku di mana keselamatan nasional, negeri atau syarikat sedang dipertikaikan (seperti dengan tindakan pengganas Pusat Dagangan Dunia pada bulan September, 2001), Perceptyx, Inc. mempunyai hak untuk berkongsi pangkalan data pelawat dan pelanggan kami dengan pihak berkuasa yang sesuai .

Kami juga mungkin memberikan Maklumat Anda kepada pihak ketiga berhubung dengan penjualan, penyerahan atau pemindahan perniagaan laman web ini yang mana maklumat tersebut berkaitan dan dalam hal ini kita akan mengkehendaki pembeli tersebut setuju untuk menguruskan Maklumat Anda sesuai dengan Dasar Privasi ini.

Untuk kemudahan kepada pengunjung kami, Laman Web ini pada masa ini mengandungi pautan ke beberapa laman web yang kami percaya mungkin menawarkan maklumat yang berguna. Dasar dan prosedur yang kami nyatakan di sini tidak terpakai di laman-laman web tersebut. Kami mencadangkan untuk menghubungi laman web ini secara langsung untuk maklumat mengenai privasi, keselamatan, pengumpulan data dan dasar pengedaran mereka.

Untuk dikeluarkan dari senarai kenalan kami, sila tulis kepada Perceptyx, Inc. di alamat berikut:

Perceptyx, Inc.

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

Sila ambil perhatian bahawa anda boleh terus menerima bahan semasa kami mengemas kini senarai kami. Kami akan mengemas kini Dasar Privasi Laman Web ini dari semasa ke semasa. Apabila kami mengemas kini dasar ini, untuk kemudahan anda, kami akan meletakkan dasar yang terkini tersedia di laman ini.