Gizlilik Politikası

Perceptyx, Inc., veri gizliliği haklarınıza riayet etmemize ve bunları korumamıza yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir gizlilik programı oluşturmuştur.

1 ABD Gizlilik Kalkanı

Perceptyx, Inc., Avrupa Birliği ve İsviçre’den ABD’ye aktarılan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi’ne uyar. Perceptyx, Gizlilik Kalkanı İlkelerine uyduğunu Ticaret Bakanlığına sunduğu belgelerle tasdik etmiştir. İşbu gizlilik politikasındaki şartlar ve Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında herhangi bir ihtilaf bulunması halinde Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi almak ve sertifikamızı görüntülemek için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx, Gizlilik Kalkanı uyarınca istihdam ilişkisi bağlamında kullanılmak üzere İsviçre’den insan kaynakları verilerini alır veya işler ve İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu ile işbirliği yapmayı ve bu verilerle ilgili olarak bu yetkililerin verdiği tavsiyelere uymayı kabul eder.

Perceptyx, kişisel verilerin daha sonra üçüncü taraflara aktarılmasına ilişkin yükümlülükler de dâhil olmak üzere Avrupa Birliği ve İsviçre’den gelen kişisel verilerin tüm aktarım işlemlerine ilişkin Gizlilik Kalkanı İlkelerine uyar. Bu kişisel verileri bizim adımıza işlemekle görevlendirdiğimiz üçüncü tarafların verileri Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun olmayan şekilde işlemesi halinde, Gizlilik Kalkanı İlkeleri uyarınca, hasara yol açan olaydan sorumlu olmadığımızı kanıtlamadığımız takdirde Perceptyx’in sorumluluğu devam eder.

Perceptyx, Gizlilik Kalkanı İlkeleri uyarınca, kişisel bilgilerinizin toplanması veya kullanılması ile ilgili şikâyetleri çözmeyi taahhüt eder. AB ve İsviçre’de ikamet edip Gizlilik Kalkanı politikamızla ilgili soruları ve şikâyetleri olan kişiler Perceptyx ile öncelikle aşağıdaki adreslerden iletişime geçmelidir:

E-posta:  customersupport@perceptyx.com Posta: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 Amerika Birleşik Devletleri

Perceptyx, çözüme kavuşturulmamış Gizlilik Kalkanı şikâyetlerini, ABD’de bulunan alternatif bir uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan JAMS’e göndermeyi de taahhüt etmiştir. Şikâyetinizle ilgili olarak size zamanında onay göndermememiz veya şikâyetiniz tatmin edici şekilde çözümleyemememiz halinde ayrıntılı bilgi almak veya şikâyette bulunmak için lütfen iletişime geçin veya https://www.jamsadr.com/ adresini ziyaret edin. JAMS’in sunduğu hizmetler ücretsizdir.

Bazı durumlarda, Gizlilik Kalkanı Çerçevesinin I sayılı Ekinde belirtildiği üzere, bağlayıcı tahkim başvurusunda bulunma hakkı doğabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Kalkanı web sitesini ziyaret edin. Gizlilik Kalkanı Çerçevesi hakkında daha fazla bilgi almak ve Perceptyx’in sertifikasını görmek için lütfen ziyaret edin: https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc., AB veri koruma yetkilileri (DPA) ve İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu (FDPIC) ile işbirliği yapmayı ve AB ve İsviçre’den istihdam ilişkisi bağlamında alınan insan kaynakları verileriyle ilgili olarak bu yetkililerin verdiği tavsiyelere uymayı taahhüt eder.

Bazı durumlarda, insan kaynakları verileri, işvereninizin açık talebi üzerine (diğer anket sağlayıcıları gibi) üçüncü taraflara aktarılabilir. Bu gibi alıcılar gizlilik yükümlülüklerine uymayı kabul etmelidir. Bu tür Üçüncü Taraflar, Kişisel Verileri sadece işvereninizin onları görevlendirdiği amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul etmelidir ve şu şartlardan birini yerine getirmelidir: (1) Gizlilik Kalkanı ilkelerine veya Kişisel Verilerin aktarılması ve işlenmesine ilişkin ilgili Avrupa veri koruma yasalarının izin verdiği başka bir mekanizmaya uymak veya (2) Kişisel Verilerle ilgili olarak en az bu Politikada belirtilen düzeyde koruma sağlamak. Ayrıca Perceptyx, Veri Sahibinin ifşayı kabul etmesi veya talep etmesi halinde, Kişisel Verileri başka amaçlarla veya diğer Üçüncü Taraflara da ifşa edebilir.

Perceptyx, ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) soruşturma ve yürütme yetkilerine tabidir.

1.1 KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞME, VERİLERİ DEĞİŞTİRME VEYA SİLME HAKKI

 1. Erişim Hakkı.

  Veri sahipleri, kendileri hakkında hangi Kişisel Verilerin veri tabanına dâhil edildiğini öğrenme ve söz konusu Kişisel Verilerin doğru ve Perceptyx’in bu Kişisel Verileri toplama amacı ile ilişkili olduğundan emin olma hakkında sahiptir. Veri Sahipleri, veri tabanlarında saklanan kendi Kişisel Verilerini inceleyebilir ve ilgili yasaların izin verdiği şekilde yanlış olan verileri düzeltebilir, silebilir veya engelleyebilir. Perceptyx, makul talep üzerine ve Gizlilik Kalkanı ilkelerinin gerektirdiği şekilde, doğru olmaması halinde bu tür verileri düzeltmeleri veya değiştirmeleri için Müşterilerin Kişisel Verilerine erişmelerine izin verir. Bu veriler genellikle işvereniniz tarafından Perceptyx’e verilir ve atılacak en iyi ilk adım bu bilgiyi işvereninize doğrulatmaktır.

  Müşteriler, kendi hesap profillerine giriş yapmak veya yazılı talepte bulunmak suretiyle Perceptyx ile iletişime geçerek Kişisel Verilerini düzenleyebilirler. Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinde değişiklik yaparken yalnızca doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgiler vermelidir. Müşteriler, Kişisel Verilerin silinmesini yönelik taleplerini Perceptyx ofisine yazılı bir talep sunarak iletmelidir.

 2. Kişisel Verilerle İlgili Talepler.

  Perceptyx, şu koşulların her birini takip edecek ve bunlardan birinin meydana gelmesi halinde yasalar ve akdi yükümlülükler uyarınca ilgili taraflara bildirimde bulunacaktır: (a) yasalar veya yönetmeliklerce men edilmedikçe kanun uygulayıcı bir makamın Kişisel Verilerin açıklanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir talepte bulunması veya (b) Veri Sahibinden gelen talepler. Perceptyx’in Müşterisinin müşterisinden müşteriye ait Kişisel Verilere erişmeye ilişkin bir talep alması halinde, yasalar veya söz konusu Müşteriyle sözleşmesi uyarınca aksi gerekmedikçe Perceptyx söz konusu Veri Sahibini Müşteriye yönlendirecektir.

 3. Erişim, Değişiklikler ve Düzeltmelere İlişkin Taleplerin Yerine Getirilmesi.
  Perceptyx, Kişisel Verilerin görüntülenmesi, değiştirilmesi veya pasif hale getirilmesine yönelik tüm makul yazılı taleplere zamanında cevap vermeye gayret edecektir.  

2 Perceptyx’in Şirket İçi Çalışanları

Perceptyx, Inc. gizliliğinize büyük önem gösterir. Perceptyx çalışanları özel bilgilerin nasıl ele alınması gerektiği konusunda bilgilendirilmektedir ve çalışanlardan yıllık gizlilik eğitimine katılmaları istenmektedir. Perceptyx’teki bir çalışanın gizli özel bilgilerinize kusurlu muamele ettiğinin veya bu politikaya uymadığının tespit edilmesi halinde, düzeltici eğitim dâhil olmak üzere ve işine son vermeye kadar varabilecek disiplin cezaları uygulanacaktır.

3 Perceptyx, Inc.a Web Sitesi Gizlilik Bildirimi

Perceptyx, Inc. olarak web sitelerine gelen ziyaretçilerin gizliliğine saygı duyuyoruz; bu sebeple, bu web sitesi gizlilik politikasını geliştirdik. Bu gizlilik bildiriminin en güncel sürümüne Perceptyx web sitesinden erişebilirsiniz: https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Perceptyx, iki benzersiz veri kümesi saklamaktadır.

Bunlardan ilki, web sitesi günlükleri (IP adresi ve ziyaret saatleri) ve İletişim formunda gönüllü olarak bildirilen bilgiler yoluyla web sitemize giren genel ziyaretçilerden toplanan verilerdir. Bu veriler arasında adınız, e-posta adresiniz ve diğer benzer bilgiler bulunabilir (“Bilgileriniz”). Bilgilerinizi bize iletebileceğiniz taleplere yanıt vermek için kullanacağız; ayrıca zaman zaman ihtiyaçlarınızı ve web sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi daha iyi anlamak amacıyla bunlara başvurabiliriz. Özellikle sizinle iletişime geçilmesini talep etmediğiniz sürece bu bilgileri kullanarak sizinle kesinlikle iletişim kurmayacağız.

İkinci veri seti, anket bildirim aracımızın demografik bilgileri “otomatik doldurmak” amacıyla işvereniniz tarafından bize sağlanan çalışan bilgileridir. Bu veriler, Perceptyx ve aracıları tarafından gizlilikle ele alınmaktadır. Bu veriler, işveren kuruluş bünyesindeki çeşitli raporlama birimleri ile ilgili olarak toplu raporlar oluşturulmasında kullanılır. Raporlama aracında, anket alıcılarına ait olarak belirlenmiş “asgari bir eşik” altında herhangi bir bireysel verinin rapor olarak seçilmesini engelleyen koruma önlemleri uygulanmaktadır.

Web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde web sitemizi barındıran bilgisayar (“web sunucusu” olarak adlandırılır) tarafından web günlüğü bilgileri alınır. Web sunucusu, sitemizi ziyaret ettiğiniz tarih ve saat, ziyaret ettiğiniz sayfalar, geldiğiniz web sitesi, kullandığınız tarayıcı türü (FireFox gibi), kullandığınız işletim sisteminin türü (Mac OS X Lion gibi), internet servis sağlayıcınızın alan adı ve adresi (Verizon FIOS gibi) gibi kişisel olmayan bazı bilgileri otomatik olarak tanır.

Anket raporlama aracını kullanıyorsanız, bu web sitesi “çerez” adı verilen bir teknolojiyi kullanabilir. Çerez, web sunucumuzun bir web sitesine eriştiğinizde bilgisayarınıza (aslında tarayıcı dosyanıza) gönderdiği bir bilgidir. Daha sonra geri döndüğünüzde, sitemiz bilgisayarınızda bize ait bir çerez olup olmadığını tespit edecektir. Çerezlerimiz, siteye ek işlevsellik sağlamamıza, site kullanımını daha doğru bir şekilde analiz etmemize ve size hangi raporlama erişim düzeylerinin sunulması gerektiğini belirlememize yardımcı olur. Örneğin sitemiz tarayıcınızda siteyi bir kez ziyaret ettikten sonra şifrenizi hatırlama ve tekrar tekrar şifre girme ihtiyacınızı ortadan kaldıran bir çerez oluşturabilir.

Bu web sitesinde İnternet Protokolü (IP) Adresleri kullanılmaktadır. IP Adresi, internete erişebilmeniz için internet servis sağlayıcınız tarafından bilgisayarınıza atanmış bir numaradır. IP adresi genellikte internete her bağlandığınızda değişir (“dinamik” bir adres ise). Ancak  

geniş bant bağlantınız varsa, bireysel durumunuza bağlı olarak, aldığımız IP Adresinizin veya kullandığımız çerezin kimliği tanımlayıcı olarak kabul edilebilecek bilgileri içermesi mümkündür. Bunun nedeni, bazı geniş bant bağlantılarında IP Adresinizin değişmemesi (“statik” olması) ve kişisel bilgisayarınız ile ilişkilendirilebilmesidir. IP adresinizi, kullanımla ilgili toplu bilgileri raporlamak ve web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıyoruz.

Bu site, 18 yaşın altındaki bireylere yönelik olarak tasarlanmamıştır ve bu kişilere hitap etme amacı gütmez. 18 yaşın altında olduğunu bildiğimiz herhangi bir kişiden kimliği tanımlayıcı bilgiler toplamayız.

Bu web sitesinin Bilgilerinizi toplayan alanları, sektör standardı güvenli soket katmanı şifrelemesini (SSL) uygulayacak şekilde yapılandırılmıştır, ancak bu uygulamadan yararlanabilmek için tarayıcınızın şifreleme korumasını desteklemesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi, Perceptyx, Inc. temsilcileri, yüklenicileri veya ortaklarıyla, bu sıfatla hareket eden bu gerçek veya tüzel kişilerin Perceptyx, Inc. adına veya işbirliğiyle sunduğu hizmetlerle bağlantılı olarak paylaşabiliriz. Bu temsilciler, yükleniciler veya ortaklar, bu verileri sadece Perceptyx, Inc. adına veya Perceptyx, Inc. işbirliğiyle sundukları hizmetlerle ilgili olarak kullanabilir.

Perceptyx Inc., resmi makamların usulünce ilettiği bilgi taleplerine cevap vermek için veya yasaların gerektirdiği hallerde Bilgilerinizi paylaşma hakkını saklı tutar. Perceptyx, Inc., ulus, eyalet veya şirket güvenliğinin söz konusu olduğu nadir durumlarda (Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırısında olduğu gibi), tüm ziyaretçi ve müşteri veri tabanını ilgili resmi makamlarla paylaşma hakkını saklı tutar.

Bilgilerinizi, bilgilerin ilgili olduğu bu web sitesinin satışı, devri veya başka bir şekilde aktarılmasıyla bağlantılı olarak üçüncü bir tarafa da verebiliriz. Böyle bir durumda, söz konusu alıcının, Bilgilerinize işbu Gizlilik Politikasına uygun şekilde muamele etmesini şart koşacağız.

Ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak için, bu Web Sitesi şu anda yararlı bilgiler sunabileceğini düşündüğümüz birçok siteye bağlantılar içermektedir. Burada açıklanan politika ve prosedürler bu siteler için geçerli değildir. Geçerli gizlilik, güvenlik, veri toplama ve dağıtım politikaları hakkında bilgi almak için doğrudan bu sitelere başvurmanızı öneririz.

İletişim listelerinden çıkmak için lütfen aşağıdaki adresten Perceptyx, Inc. ile iletişime geçin:

Perceptyx, Inc.
28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

Listelerimizin güncellenmesi sürerken materyal almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın. Bu Web sitesi Gizlilik Politikası'nı zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncelleme yaptığımızda, size kolaylık sağlamak için güncellenmiş politika bu sayfada yayınlanacaktır.